Kinh tế

Sách kinh tế bao gồm một loạt các chủ đề, từ lý thuyết kinh tế cơ bản đến các lĩnh vực chuyên sâu như tài chính, quản lý, phân tích thị trường và kinh tế học phát triển. Chúng cung cấp những kiến thức cần thiết để hiểu và phân tích các yếu tố kinh tế như cung cầu, giá cả, sản xuất, tiêu dùng, đầu tư và tài chính.

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại-Jim Collins

Lang lòe

 “Từ Tốt Đến Vĩ Đại”  (“Good to Great”) có ý nghĩa sâu sắc trong việc nghiên cứu và hiểu về ...

Nghĩ giàu & làm giàu

Nghĩ giàu & làm giàu-Napoleon Hill

Lang lòe

“Nghĩ giàu & làm giàu” của Napoleon Hill là một câu chuyện đúng tên của cuốn sách “Think and Grow ...